Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

We did it again: geslaagde HKZ-audit

15 november 2022

Gisteren en vandaag (14 en 15 november) vond de 1e periodieke opvolgaudit HKZ plaats. Deze audit vond plaats bij Cicero Thuis, extramurale behandeling en Cicero Revalidatie en Herstelzorg. Wederom een geslaagde audit met veel waardering voor de gastvrijheid, mooie en krachtige gesprekken met medewerkers.

​Externe auditoren Barbara van Muijen en Leo Poldervaart bezochten Cicero Zorggroep weer als opvolging van de eerdere audit in mei. Tijdens de auditronde zijn de revalidatieafdelingen de Eik en Cicero Zorghuis bezocht en de dagvoorzieningen wijksteunpunt De Henkhof en wijksteunpunt Trefcentrum Nuth bezocht. Tevens zijn gesprekken gevoerd met de wijkteams Landgraaf en Nuth, behandelaren, team kwaliteit en beleid, management en directie.  

Duidelijk is geworden dat Cicero ondanks de uitdagingen waar we voor staan (arbeidskrapte, hoog ziekteverzuim) niet heeft stilgezeten. De auditoren complimenteerden iedereen met de zichtbare doorontwikkeling op het gebied van teamontwikkeling, multidisciplinaire samenwerking, innovatie (o.a. telerevalidatie, medimo app), begeleiding leerlingen en verbindingen tussen professionals (in- en extern) maar vooral het voorliggend veld zoals gemeente, verenigingen, de kerk, kinderdagverblijf, de schutterij en een nabijgelegen zorgcentrum.    

De audit heeft weer geleid tot mooie inzichten, bevestiging dat we de cliënt echt centraal stellen met oog voor de medewerker en de verbeterkansen die er nog zijn. De beweging van zorgen voor naar zorgen dat ten behoud van zelfredzaamheid, wordt gezien.

Wat zijn we weer trots om te horen dat Cicero Thuis, de CRH en extramurale behandeling weer voldoet aan de kwaliteitseisen!