Vergroten/verkleinen

Gregoriushuis Brunssum gaat deuren sluiten

25 april 2024

Het Gregoriushuis in Brunssum, onderdeel van Cicero Zorggroep, zal uiterlijk in augustus van dit jaar de deuren sluiten.

Het Gregoriushuis (2004) is een kleinschalige woonvorm in de wijk, waar 8 ouderen wonen en 24 uurs-zorg ontvangen van Cicero Zorggroep.

Na 20 jaar blijkt het concept ingehaald door de tijd: het pand is niet toekomstbestendig en ongeschikt voor het leveren van complexe zorg. Ook loopt de belangstelling terug en is er geen continue bedbezetting/wachtlijst. Daarom zal het Gregoriushuis uiterlijk 1 augustus 2024 de deuren sluiten.

Cicero zal in nauwe afstemming met bewoners en hun contactpersonen alternatieve mogelijkheden bespreken, waarbij elke bewoners desgewenst elders binnen (de zorgcentra van) Cicero terechtkan. Ook medewerkers hebben uiteraard de garantie dat ze binnen Cicero aan de slag kunnen blijven.

De sluiting van het Gregoriushuis wordt zorgvuldig gepland, gecoördineerd en uitgevoerd.