Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Cicero rondt hercertificeringsaudit HKZ 2022 succesvol af

13 mei 2022

Op 10 en 11 mei vond de hercertificeringsaudit HKZ plaats. De audit vond plaats bij Cicero Thuis, extramurale behandeling en Cicero Revalidatie en Herstelzorg. Wederom slaagde Cicero met vlag en wimpel en ontvingen we veel complimenten voor ons enthousiasme, bevlogenheid en de vooruitgang die geboekt is qua o.a. positieve gezondheid, evaluatie exitgesprekken, doorontwikkeling uitvraag Omaha-methodiek, continue dialoog, contacten met samenwerkingspartners en verbindingen met professionals en mantelzorg, Ouderenzorg 8.0, gedelegeerde samenwerking en de visie op dagvoorzieningen.

Externe auditoren Barbara van Muijen en Leo Poldervaart bezochten na anderhalf jaar Cicero Zorggroep weer. Tijdens de auditronde is de revalidatieafdeling in ‘t  Brook bezocht, dagvoorzieningen Schuttershof en Aan de Bleek en het wijksteunpunt De Beemden. Ook is het wijkteam Sittard bezocht en zijn er gesprekken geweest met (extramurale) behandelaren, HR business partners, ARBO, informatiebeveiliging, inkoop en facilitair, management en directie.  

Een gevarieerd aanbod van onderwerpen kwam aan bod, met als centraal thema ‘verbindingen’, zowel intern als extern. De progressie voor wat betreft innovatie, meer fluïde vormen van zorg (Ouderenzorg 8.0), verbindingen in de wijk (o.a. Samenkracht Brunssum, aansluiting van SO/VS bij MDO’s, mantelzorg), met mantelzorg en professionals was voor de auditoren goed zichtbaar.

‘Prachtig mooi resultaat! Enorme professionaliteit en gedrevenheid om het goed te doen’, aldus de auditor. ‘Er zijn enorme stappen gezet in doorontwikkeling’.

Bijzondere waardering was er voor:

 • Volledigheid en navolgbaarheid van risico’s
 • Verbreding commissie over de zuilen
 • Kwaliteitsmanagementsysteem
 • Calamiteitenonderzoek
 • Ontwikkeling procesaudits
 • Cross analyse
 • Medewerker Cruciaal (werkdruk, aandacht voor privé en vergroten regelruimte)
 • Kansen voor zijinstromers
 • Inzet ondersteuners wonen thuis gericht op persoonsgerichte zorg
 • Zorgvuldige manier waarop HbH-medewerkers zijn begeleid
 • Duurzaamheid (aanschaf elektrische auto’s, milieuthermometer)
 • Inzet AMS-systeem

Wat zijn we weer trots het resultaat, trots om te horen hoe goed het allemaal gaat binnen Cicero! Binnen Cicero werken we sámen heel bewust aan de kwaliteit van leven voor onze cliënten en de bevestiging dat we dat goed doen, is wederom een kroon op ons werk.