Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Jaardocument 2022 Cicero Zorggroep

01 juni 2023

Cicero Zorggroep heeft haar jaardocument maatschappelijke verantwoording 2022 uitgebracht.

We zijn trots op al het werk dat in 2022 is verricht in onze organisatie! We zijn daarvoor veel dank verschuldigd aan onze cliënten en hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers. 

Klik hier om het jaardocument 2022 in te kijken.