Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Cicero over naar nieuw, cliëntgericht ECD

24 januari 2023

De zorgcentra van Cicero Zorggroep zijn gestart met de invoer van een nieuw, cliëntgericht Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Op basis van positieve ervaringen van Cicero Thuis en na een intensieve voorbereidingsperiode, maken nu de eerste locaties gebruik van ONS Nedap. Dit is een functioneel en cliëntgericht ECD, dat goed ondersteunt en aansluit bij de visie van Cicero en het centraal stellen van de cliënt.

ONS Nedap draait om de cliënt in de breedste zin van het woord. Niet alleen zijn medische gegevens zichtbaar, ook wordt in kaart gebracht wat de cliënt nodig heeft en wenst op het gebied van wonen, welzijn, veiligheid en gezondheid.

Zo wordt het digitale dossier de basis voor het goed (leren) kennen van de cliënt op alle relevante gebieden. Cliënt centraal bij Cicero!

“Samenwerken in een zorgplan rondom het welzijn van de cliënt, zorgt ervoor dat er meer verbinding tussen de collega’s ontstaat. We buigen ons samen over de vraag ‘Waar wordt de cliënt blij en gelukkig van?’”, aldus een tevreden medewerker.