Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Eervolle vermelding CZ Zorgprijs 2019

27 november 2019

In de race om de CZ Zorgprijs 2019 behaalde Cicero een eervolle vermelding.

De jury beoordeelde onze pilot ‘ondersteuner individuele zorg’ met 'Dit project erkent de economische waarde van mantelzorgers' en 'Het initiatief neemt mantelzorgers en hun inzet en betrokkenheid serieus en draagt tegelijk bij aan een oplossing voor het personeelstekort in de zorg'.

We zijn trots op deze eervolle vermelding, die een erkenning betekent voor dit mooie initiatief.

De CZ Zorgprijs stond dit jaar in het teken van ‘klantwens centraal’ ten behoeve van een beter welbevinden voor cliënten met langdurige zorg. 

Sinds de pilot ‘ondersteuner individuele zorg’ (want dat is de naam die gebruikt wordt voor de mantelzorger in loondienst) kortgeleden positief werd geëvalueerd, heeft Cicero Zorggroep officieel een aantal mantelzorgers in loondienst voor 3 tot 6 uur per week.

Deze mantelzorgers verlenen, in de functie van ondersteuner individuele zorg, mantelzorg aan hun naaste in het zorgcentrum. Deze mantelzorg verschilt van de 'gewone' mantelzorg op een aantal punten. Zo wordt de mantelzorger in de rol van ondersteuner individuele zorg betaald en wordt de mantelzorg integraal onderdeel van de zorg- en dienstverlening van betreffende bewoner. De ondersteuner individuele zorg heeft afspraken met Cicero over de manier waarop de mantelzorg wordt ingevuld en op welke dagen en tijden; van vrijblijvendheid is dus geen sprake meer. Daar staat, naast een vergoeding voor de mantelzorger, tegenover dat de cliënt het over het algemeen erg prettig blijkt te vinden te weten wanneer de mantelzorger (meestal de echtgeno(o)t(e), zoon of dochter) komt. De cliënt kan uitkijken naar het volgende bezoekmoment, want dat staat vast. Ook de zorgteams vinden dit een voordeel en we kunnen constateren dat de samenwerking tussen formele en informele zorg wordt geïntensiveerd en geoptimaliseerd. Tot nu toe positieve geluiden!

Meer informatie over de CZ Zorgprijs 2019.