Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Ouderengeneeskunde, het specialisme van nu

11 december 2018

Het is belangrijk dat meer artsen worden opgeleid tot specialist ouderengeneeskunde om het huidige tekort op te lossen én om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag.

Daarom is met ingang van 1 januari 2018 de landelijke capaciteit van de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde uitgebreid van 128 naar maar liefst 186 plaatsen per jaar. Per 1 september 2019 wordt naar alle waarschijnlijkheid gestart met de eerste groep aio’s de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (SO) in Maastricht. Onze specialist ouderengeneeskunde Mariëlle van de Velden is coördinator opleiding specialist ouderengeneeskunde Maastricht.

Lees over het hoe en waarom in het Themadeel opleiding ouderengeneeskunde uit het magazine Op één Lijn van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Maastricht University.