Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Eens verpleeghuis, altijd verpleeghuis?
Niet bij Cicero!

06 mei 2021

Als het thuis écht niet meer gaat, lijkt een langdurige verpleeghuisopname vaak de enige oplossing. Cicero denkt dat het anders kan met haar strategie Ouderenzorg 8.0.

Cicero Zorggroep lanceert haar nieuwe strategie ‘Ouderenzorg 8.0’. Het uitgangspunt is dat ‘Eens verpleeghuis, altijd verpleeghuis’ niet altijd meer van toepassing is. Cicero biedt kortdurende, intensieve interventies. Thuis als het kan, tijdelijk in het verpleeghuis als dat nodig of wenselijk is.

Ouderenzorg 8.0 gaat uit van vroegsignalering in de thuissituatie en inschakeling van de juiste expertise om in elke fase de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. De Cicero-professionals zijn experts op geriatrisch gebied. Door de bundeling van expertise kan Cicero een kort, intensief en multidisciplinair interventieprogramma aanbieden voor cliënt én mantelzorger. Op maat ingericht op basis van de zorgvraag, uitgaand van eigen regie én de wensen van de cliënt en zijn mantelzorgers, ondersteund door technologie en met als doel ‘thuis blijven wonen’.

Ouderenzorg 8.0 is een nieuwe route naast de bestaande zorgvormen en bedoeld voor potentiële verpleeghuiscliënten met een thuisblijfwens. Het is een vernieuwend en op maat gemaakt concept, en is niet te verwarren met GRZ, ELV, respijtzorg en overbruggingszorg.

Met Ouderenzorg 8.0 denkt Cicero in de toekomst voor 1 op de 3 potentiële verpleeghuiscliënten de thuisblijfwens te kunnen realiseren.

Bekijk de video via de QR-code in de visual hieronder of klik hier.

Download PDF