Lees voor Vergroot Verklein
Bekijk alle Cicero zorggroep locaties
Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Pluim voor antibioticaresistentie en infectiepreventie

18 juli 2019

Op 17 juli kreeg Cicero Thuis bezoek van twee inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (voorheen IGZ) in het kader van thema's antibioticaresistentie en infectiepreventie.

De conclusie van de Inspectie luidde: De thema's antibioticaresistentie en infectiepreventie zijn goed ingebed in de thuiszorg.

De IGJ complimenteert Cicero Thuis met de volgende zaken:

  • Antibioticabeleid: Cicero doet de goede dingen en de dingen goed. Cicero trekt zelfs aan de bel bij voorschrijvers;
  • De Infectiepreventiecommissie (HIC) bevat de juiste deelnemers;
  • Cicero heeft een goed aanspreekpunt, protocollen zijn (of worden nog) vertaald naar de thuiszorg;
  • Desinfectans is voorradig en wordt beschikbaar gesteld;
  • De overdracht is in de regel goed (uitzonderingen daargelaten bijv. vanuit het ziekenhuis, maar daar wordt actie op ondernomen);
  • De bestuurder stuurt op de goede zaken;
  • Audits worden uitgevoerd en geborgd;  
  • Cicero participeert in het antibioticaresistentie-netwerk op alle niveaus.