Vergroten/verkleinen

Historie

Cicero Zorggroep is in 2006 ontstaan uit een fusie tussen stichting Ouderenzorg GOZL, Stichting Christelijke Zorgorganisatie en Stichting Ouderenzorg Novum. Als naam werd gekozen voor Cicero Zorggroep, naar de beroemde Romeinse staatsman, filosoof en auteur, die ruim 2000 jaar geleden leefde.

Eén van zijn belangrijkste werken was een tot op heden bewaard gebleven boek over de ouderdom, waarin hij de lof bezingt over het waardig ouder worden. De keuze voor de naam van deze staatsman Marcus Tullius Cicero, is indirect ook een eerbetoon aan de ontstaansgeschiedenis van Cicero Zorggroep. Cicero was immers ook al de naam voor het eerste samenwerkingsverband, waaruit uiteindelijk de fusiestichting voortkwam

Ons logo

De auteur Cicero beschrijft in zijn boek de vier levensfasen van de mens. De zwakte van het kind, de felheid van de jongvolwassene, de ernst van de gevorderde leeftijd en de rijpheid van de ouderdom. Deze vier levensfasen komen stuk voor stuk terug in ons beeldmerk. De vormen worden daarbij steeds complexer, steeds veelzijdiger, tot de vierde vorm volgroeid en gerijpt is.

In het beeldmerk van Cicero Zorggroep komen die vier elementaire basisvormen terug. Cicero was ook een natuurliefhebber. ‘Een wijs man gebruikt wat de natuur hem biedt’ zo schreef hij. En: ‘De natuur heeft haar zaakjes prima voor elkaar. De levensloop staat vast en de levensfasen hebben elk hun eigen plek in die kringloop.’ Bij de vormgeving van het beeldmerk is ook nadrukkelijk aangehaakt bij de organische vormen uit de natuur.

De vier elementen groeien uit van één cel tot meerdere cellen en nog meer amorfe vormen, die samen weer EEN bloem vormen. Zo biedt het beeldmerk een positieve kijk op ouderdom en is het een bron van inspiratie voor iedereen die bij Cicero betrokken is. Het beeldmerk dient als voorbeeld, stimulans en prikkel. ‘Iedereen zet zijn eigen stempel op het leven’, schreef Cicero. Dit beeldmerk is het stempel van Cicero Zorggroep.
 

Thuis, revalidatie, wonen

De zorg die Cicero biedt is in hoofdlijnen onder te verdelen  in drie aandachtsgebieden. Onder ‘Thuis’ worden alle zorg en diensten verstaan die beschikbaar zijn voor thuiswonenden. ‘Revalidatie’ omvat alle mogelijkheden op het gebied van revalidatie, van opname tot en met poliklinische revalidatie. ‘Wonen’ betekent wonen bij Cicero in de breedste zin van het woord, van langdurig wonen in een zorgcentrum tot diverse  vormen van tijdelijk verblijf.

De kleuren in het logo sluiten aan bij de idealen en ambities van Cicero. De kleur paars staat voor spiritualiteit, respect, geloof en scheppende kracht. Het groen staat voor natuur, groei, vitaliseren, harmonie, evenwicht en rust.