Vergroten/verkleinen
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Cliënt Centraal bij Cicero

De wensen van onze cliënten en hun naasten

‘Cliënt Centraal’, klinkt logisch. Immers, om wie kan het bij een zorgorganisatie ánders draaien dan om cliënten?

Maar Cliënt Centraal is bij Cicero méér dan een slogan, het is een thema waaraan bewust invulling wordt gegeven, in nauwe samenspraak mét de cliënten en hun mantelzorgers zelf. Zodat we zeker weten dat we op de juiste manier invulling geven aan Cliënt Centraal en aandacht besteden aan datgene wat de cliënten en hun naasten belangrijk vinden. Cliënt Centraal krijgt invulling op 5 deelthema’s, die samen met onze cliënten zijn vastgesteld.

“Ik vind het vanzelfsprekend dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg en behandeling, de schoonmaak, het eten en drinken en mijn woonomgeving in orde is.”

Identiteit

“Leer mij of mijn familielid écht kennen en zie mij of hem/haar niet als een kamernummer of taak. Sluit bij mij aan, in die fase van mijn leven, met het leven dat ik gehad heb en de behoeften die ik op dat moment, op die dag heb én respecteer mij daarin.”

Aanspreekpunt

“Ik zie jullie allemaal als één Cicero. Als ik jou een vraag stel, dan verwacht ik dat je die beantwoordt of ervoor zorgt dat ik op redelijke termijn een antwoord krijg. Ik vind het prettig te weten wie de hoofdverantwoordelijke is, ofwel tot wie ik me kan wenden als ik er niet uitkom.”

Afspraken

“Maak duidelijke afspraken én kom ze ook na. En mocht dat niet lukken, laat me dan ook wat weten.”

Thuisgevoel

“Ik wil graag wonen in dit zorgcentrum en hier niet verblijven of als gast worden gezien.”

Communicatie/gelijkwaardigheid

“Communiceer open, eerlijk transparant en respectvol met mij of mijn familielid.”