Vergroten/verkleinen

Ouderenzorg 8.0

Eens verpleeghuis, altijd verpleeghuis?
Niet bij Cicero!

In de praktijk zien we vaak dat een langdurige verpleeghuisopname de enige oplossing lijkt ‘als het thuis ècht niet meer gaat’. Cicero denkt dat het anders kan met ‘Ouderenzorg 8.0’!

De Cicero-strategie ‘Ouderenzorg 8.0’ gaat uit van vroegsignalering in de thuissituatie. Hierdoor kan in een vroeg stadium een kort, intensief en multidisciplinair interventieprogramma voor cliënt én mantelzorger worden gemaakt. Op maat ingericht op basis van de zorgvraag én de wensen van de cliënt en zijn mantel-zorgers, ondersteund door technologie en met als doel ‘thuis blijven wonen’. De plaats van de interventie? Thuis als het kan, tijdelijk in het zorgcentrum als dat nodig of wenselijk is. 

Ouderenzorg 8.0,

wat is het wel en wat is het niet?

Wel

  • Kort, intensief en multidisciplinair interventieprogramma
  • Vindt plaats thuis en/of tijdelijk in het verpleeghuis
  • Gericht op ondersteuning van thuiswonende cliënt en informele zorgnetwerk
  • Bedoeld voor mensen met een thuisblijfwens
  • Stepped matched care

Niet

  • GRZ (Geriatrische revalidatiezorg) 
  • ELV (Eerstelijns verblijf)
  • Respijtzorg
  • Overbruggingszorg in afwachting van langdurige opname
  • Standaard programma

Zo lang mogelijk thuis wonen,

op een veilige manier

De thuisblijfwens van cliënten op een veilige manier realiseren, vinden we bij Cicero Zorggroep erg belangrijk. Daarom geloven wij in tijdelijke interventies. Deze kunnen, na verwijzing door de huisarts, thuis plaatsvinden of via een tijdelijke opname in een zorgcentrum van Cicero.

Gedurende een 6 tot 8 weken durend programma, worden cliënten en hun mantelzorgers behandeld en begeleid door een interdisciplinair team van Cicero. Thuis als het kan, tijdelijk in het zorgcentrum als dat nodig of wenselijk is. 

Zelfredzaamheid

Beide interventieprogramma's zijn gebaseerd op ‘reablement’ (zelfredzaamheid). Dat betekent dat mensen zelf de regie hebben over de manier waarop zij willen leven en wonen. Samen met het interdisciplinair team bepalen de cliënt en mantelzorgers doelen. Van daaruit werken ze samen in stappen toe naar veilig thuis (blijven) wonen. 

Samenwerking

Gedurende het hele traject werken de cliënt, mantelzorgers en professionals nauw samen. Vaak blijkt dat de cliënt meer kan dan gedacht. We proberen de zelfredzaamheid te vergroten, zodat  de cliënt (weer) zoveel mogelijk dingen zelf kan doen.

Ouderenzorg 8.0

In de praktijk

Hub woont weer thuis

Hub Reubzaet (73) had een duidelijke CIZ-indicatie: ZZP5. Ofwel beschermd wonen met intensieve dementie-zorg. De Wlz maakte ruim baan voor hem. De ex-leidinggevende in een katoenspinnerij in het Duitse Gangelt en voormalige wedstrijdsecretaris van voetbalvereniging Schinveld, zou permanent in het verpleeghuis gaan wonen. 

Zes maanden later is hij weer thuis in het Limburgse Schinveld, op de plek waar hij en zijn vrouw Johanna al 45 jaar wonen. Hub doet zelf de deur open voor z’n gasten, beweegt zich met een vierpoot vrij gemakkelijk door zijn woning en schenkt graag koffie in voor de visite. Hub en Johanna zijn zielsgelukkig na een half jaar dat veel weg had van een nachtmerrie.

Lees verder

Frans en Martha Hegger: “Ik geef mijn leven ondanks alles een 8”

‘Schouders eronder’, is het levensmotto van Frans en Martha Hegger. “Het heeft geen zin om te zeuren als het tegenzit”, zegt Frans (78). “Ik neem het leven zoals het komt en kijk altijd naar de toekomst. Dat heb ik mijn hele leven gedaan en dat doe ik nog steeds.”

Dat hij steeds meer cognitieve en fysieke problemen ondervindt, vindt hij wel lastig, vooral voor zijn vrouw Martha (71) die zijn mantelzorger is. Omdat zij overbelast dreigde te raken, schakelde de huisarts het thuisinterventieteam van Cicero in.

Lees verder

Meer weten over

Ouderenzorg 8.0?