Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Rookbeleid Cicero Zorggroep en Cicero Thuis

Aansluiting bij Nationaal Preventieakkoord
Roken is niet goed voor de gezondheid. Dat is een open deur, maar toch kan –door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken- de gezondheid van heel veel Nederlanders nog verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties in 2018 het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan allerlei afspraken om Nederland gezonder te maken.
Enkele afspraken hebben tot doel om op termijn te komen tot een volledig rookvrije generatie, mensen die van jongs af aan niet roken en het dus ook niet hoeven af te leren.

Op weg daar naar toe hebben vertegenwoordigers van alle zorgaanbieders in ons land in 2019 afgesproken om actief aan de slag te gaan met het terugdringen van roken.
Daarnaast heeft de overheid een aantal wettelijke maatregelen afgekondigd (gebaseerd op jurisprudentie en de Tabaks- en Rookwarenwet) die het terugdringen van roken een formeel kader geven. Bovendien is in de Arbeidsomstandighedenwet al eerder vastgelegd, dat elke werknemer in Nederland recht heeft op een rookvrije werkplek. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers. Aanpakken van roken is dus geen vrijblijvende zaak!

Een belangrijke stap daarin wordt nu gezet: ingaande 1 juli 2021 mogen zorginstellingen niet langer een rookruimte voor medewerkers en bezoekers hebben en ook is het de bedoeling om cliënten te bewegen niet meer te roken. Niet-roken moet de norm worden!

Concretisering
Cicero Zorggroep vindt de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers belangrijk en conformeert zich aan het Nationaal Preventieakkoord. We zetten daarom vanaf 2021 een aantal stappen richting een rookvrije organisatie, met als doel het bieden van een prettige werk- en leefomgeving voor medewerkers, cliënten en bezoekers.

Dat krijgt vorm in de volgende maatregelen:

  • Per 1 juli 2021 worden alle inpandige rookruimtes gesloten van zowel de zorglocaties als het bedrijfsbureau.
  • Per 1 juli 2021 werken medewerkers van Cicero op een rookvrije werkplek.
  • Per 1 juli 2021 roken medewerkers uitsluitend onder pauzetijd op daartoe aangewezen plekken op het terrein (niet aan de ingang, op balkons en ook niet op privé-kamers van cliënten die roken).
  • Per 1 juli 2021 geldt binnen een rookverbod voor bezoekers (ook op de kamer van rokende cliënten). Bezoekers kunnen wel buiten roken op aangewezen plek. 
  • Per 1 juli 2021 kunnen bewoners/cliënten uitsluitend roken in hun eigen privé-omgeving* maar niet tijdens zorgmomenten en wanneer medewerkers aanwezig zijn. Dit uitgangspunt geldt ook voor Cicero Thuis.
  • Het is verboden om in bedrijfsvoertuigen te roken.

Het doorvoeren van bovenstaande maatregelen betekent voor medewerkers van Cicero Zorggroep dat er een rookverbod van kracht is. Zij kunnen -tijdens de pauze- buiten roken op daartoe aangewezen plaatsen. Deze plaatsen zullen per locatie bepaald worden en als zodanig herkenbaar zijn.

Ondersteuning bij stoppen met roken
Niet roken moet steeds meer de norm worden op weg naar een rookvrije maatschappij. Stoppen met roken is echter voor veel mensen een lastige opgave. Daarom wijst Cicero Zorggroep medewerkers op de mogelijkheden om te stoppen met roken en maakt daarbij gebruik van informatie op de landelijke website www.ikstopnu.nl. Cicero Zorggroep biedt daarnaast begeleiding aan medewerkers in het stoppen met roken; kosten die niet betaald worden door de zorgverzekering worden vergoed tot een maximum van €200,=.

Bij cliënten wordt bij de intake/opname in kaart gebracht of zij roken. Vervolgens worden zij (en hun naasten) gewezen op de mogelijkheden om te stoppen met roken met gebruik van beschikbare informatie. Zo nodig worden cliënten begeleid in het stoppen met roken.

Daarnaast zal Cicero Zorggroep een actieve communicatiecampagne starten, waarbij aangesloten wordt bij de campagne Rookvrije Zorg.
Ook wordt in allerlei communicatie-uitingen van Cicero Zorggroep (folders, informatieborden op het terrein, brieven) gewezen op het rookvrij beleid. Op die manier dragen wij het beleid ook aan de buitenwereld uit.

Roken of niet roken hangt natuurlijk samen met gedrag. Je kunt ervoor kiezen om te roken of niet en die keuze kun je als medewerker alleen maar zelf maken. Dat laat onverlet dat Cicero Zorggroep het streven naar een rookvrije zorg nadrukkelijk heeft omarmd. Medewerkers die zich niet houden aan het rookbeleid zullen daarop door hun leidinggevende aangesproken worden. Wanneer dat niet leidt tot verandering volgt er een officiële waarschuwing en uiteindelijk tot sancties.
Daarnaast kunnen handhavers/instanties een boete opleggen wanneer er wordt gerookt op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Die boete komt uiteraard voor rekening van de medewerker.

Cicero Zorggroep vertrouwt erop, dat haar medewerkers zich houden aan het rookbeleid en zullen meewerken aan het realiseren van een rookvrije zorg. Niet roken wordt ook onze norm!


De privé-omgeving van een cliënt is de kamer in het zorgcentrum (IMZ) of het eigen huis (EMZ). Cliënten die tijdelijk bij Cicero verblijven, mogen niet roken op hun kamer. Voor cliënten die op een meerpersoonskamer verblijven of waarbij alleen roken niet verantwoord is worden maatwerkafspraken gemaakt.