Cicero Zorggroep
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Eerstelijnsverblijf

Wanneer u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, dan kunt u bij Cicero terecht voor zogenaamd eerstelijnsverblijf.

Hieraan heeft u mogelijk behoefte wanneer u geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, maar nog niet voldoende hersteld bent om weer zelfstandig te wonen of als u tijdelijk 24-uurs zorg nodig heeft vanwege ziekte of ongeval. Maar ook uw huisarts kan u vanuit uw thuissituatie verwijzen. Het is daarbij mogelijk om, in overleg met uw huisarts, enige vorm van behandeling (bijvoorbeeld  fysiotherapie of ergotherapie) te ontvangen. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.

Eerstelijnsverblijf wordt gefinancierd door de ZVW (= Zorgverzekeringswet), door uw zorgverzekeraar dus. Een arts/specialist zorgt voor een verwijzing. Uw eigen risico is van toepassing, voor zover u dit nog niet heeft verbruikt.

Klik hier voor een persoonlijk verhaal van een van onze cliënten over eerstelijnsverblijf.

Locaties:
Cicero Zorghuis, Brunssum
Revalidatieafdeling ’t Brook, Voerendaal
(CVA-)revalidatieafdeling De Eik, Hoensbroek

Observatiebedden

Binnen het eerstelijnsverblijf heeft Cicero Zorggroep een aantal Observatiebedden tot haar beschikking. Tijdens het verblijf in een observatiebed wordt er verder onderzoek verricht naar bijvoorbeeld uw geheugen, spraak, en/of lichamelijke klachten. Ook wordt u geobserveerd door de verpleging en behandelaren. Ons team (o.a. geriatrie-fysiotherapeut, psycholoog, ergotherapeut) kan dan precies in kaart brengen wat uw problematiek is en behandeling op maat geven. In afstemming met u, uw naasten, de wijkverpleging en de huisarts wordt een ondersteuningsplan gemaakt onder regie van de specialist ouderengeneeskunde. Het doel van het verblijf is dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen.

Locatie:
Revalidatieafdeling ’t Brook, Voerendaal
Cicero Zorghuis, Brunssum