Vergroten/verkleinen
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Duurzaam Cicero in de nieuwe Cicerone

14 maart 2024

De afgelopen maanden heeft Cicero niet stilgezeten op het gebied van duurzaamheid. Nieuwe initiatieven werden opgepakt en er werd een vervolg gegeven aan lopende zaken. En nieuw: jij kunt actief meedenken over duurzaamheid, schrijf je in voor de prijsvraag!

Pilot baxterzakjes bij Op den Toren

In het kader van duurzaamheid en privacywetgeving is er van 1 december 2023 tot en met 1 februari 2024 een pilot gehouden met betrekking tot het gescheiden afvoeren van baxterzakjes. Een baxterzakje is een medicatiezakje op naam, dat verschillende medicijnen bevat. Tot nu toe werden de zakjes na gebruik vaak handmatig verknipt zodat de naam niet meer zichtbaar was en daarna bij het plastic- of restafval gedaan. Op andere locaties worden de zakjes ongeknipt weggegooid.

In de pilot zorgden zowel bewoners als medewerkers voor de gescheiden inzameling van de baxterzakjes.
Bewoners met medicatie in eigen beheer ontvingen een prullenbakje waar zij hun baxterzakjes in konden
doen. Daarnaast was er op of aan iedere medicatiekar een bakje geplaatst voor gebruikte baxterzakjes.
Op deze manier werden alle baxterzakjes gescheiden ingezameld en uiteindelijk verzameld in een destrabag (een zak voor het verpakken van vertrouwelijke materialen). Afvalverwerker Renewi haalde vervolgens de
destrabags op en zorgde voor de juiste verwerking.

Uit de evaluatie bleek dat de pilot succesvol was. Het advies aan het DT is dan ook om in 2024 op alle locaties de baxterzakjes gescheiden af te voeren. 

Afvalbakken

Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel van de Green Deal Zorg. Op een aantal locaties is daarom getest met
duurzame, bruine, kartonnen afvalbakken. Deze bakken waren weliswaar duurzaam, maar onvoldoende hygiënisch. Daarom zijn er voor nieuwe afvalbakken een aantal eisen:

  • De afvalbakken moeten duurzaam zijn en voorzien zijn van een deksel én voetpedaal;
  • De afvalbakken moeten modulair zijn, zodat er altijd een afvalstroom kan worden toegevoegd;
  • De afvalbakken moeten makkelijk te legen zijn en goed afwasbaar.


In de afgelopen weken is een inkooptraject gestart voor de aanschaf van afvalbakken die aan deze eisen voldoen. Het is daarbij belangrijk dat een leverancier ook advies kan geven over het plaatsen van de bakken en over het proces van afvalscheiding. Een aantal leveranciers heeft een advies en een offerte afgegeven. De uitgekozen leverancier gaat vervolgens onze locaties bezoeken en adviseren over het plaatsen van de nieuwe afvalbakken. Daarna wordt afvalscheiding op alle locaties ingevoerd.

Aankondiging prijsvraag Duurzaamheid

Wil jij meedenken over onze innovatieve duurzaamheidsprojecten? Doe dan mee met de prijsvraag Duurzaamheid!

In juni worden jullie, medewerkers, cliënten en vrijwilligers, via o.a. @cicero uitgenodigd mee te doen met
de prijsvraag Duurzaamheid. Dat kan individueel of in teamverband. Denk dus alvast eens na over hoe we
Cicero nog duurzamer kunnen maken door een duurzaamheidsinitiatief op jouw locatie/afdeling/team.

De twee voorstellen die de prijsvraag winnen, worden ook uitgevoerd, met een maximum budget van €5.000.
Als jouw voorstel in de praktijk succesvol is, kan het bovendien Cicero-breed worden ingezet.

Categorieën waaraan je kunt denken zijn: duurzame voeding, afvalvermindering en recycling, duurzame mobiliteit, CO2-reductie, energiebesparing en bewustwording.

Alle voorstellen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit een vertegenwoordiging van de commissie
Duurzaamheid.

Waar gaat de jury op letten?

  • Originaliteit en creativiteit.
  • Past het bij een van de bovengenoemde categorieën?
  • Is het toepasbaar en haalbaar in de praktijk?
  • Was is het effect op duurzaamheid?
  • Kan het op meer locaties toegepast worden?
  • Er mag geen binding zijn met een leverancier en mag niet commercieel zijn.
  • Het plan van aanpak en de begroting die je bij moet voegen.

In juni maken we op o.a. @cicero de precieze voorwaarden en termijn van inzending bekend.

(Bron: bovenstaande tekst is onderdeel van de Cicerone (maart 2024), het personeelsblad van Cicero.)