Cicero Zorggroep
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Afkortingen

Op zoek naar zorg komt u in een wirwar van afkortingen terecht. Wij hebben de meest voorkomende voor u op een rijtje gezet.

BOPZ  Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Patiënten
CAK Centraal Administratiekantoor
CCR Centrale Cliëntenraad
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
PGB Persoonsgebonden Budget
SVB Sociale Verzekeringsbank
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wlz Wet langdurige zorg
WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Zvw  Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket