Cicero Zorggroep
Cliƫnt en Cicero zorggroep medewerker

Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze wet regelt de zorg voor mensen die permanent toezicht of 24-uurs zorg nodig hebben, thuis of in een zorginstelling.

Om in aanmerking te komen voor deze intensieve zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wij kunnen u helpen met het aanvragen hiervan. Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. Is dit het geval? Dan ontvangt u een Wlz-indicatie, vaak ook CIZ-indicatie genoemd. Dit is een besluit waarin staat dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een omschrijving van de zorg en ondersteuning die u nodig heeft, staat beschreven in het zorgzwaartepakket (ZZP). Het zorgzwaartepakket bepaalt ook hoeveel geld de zorgverlener krijgt voor de zorgverlening, verpleging, behandeling, begeleiding, welzijnsactiviteiten, etc. Voor een langdurig verblijf in een zorgcentrum zijn er 5 zorgzwaartepakketten: ZZP 4 t/m 8 oplopend in zwaarte. ZZP 9B en 10 hebben betrekking op specifieke doelgroepen (respectievelijk herstel-/revalidatiezorg en palliatief terminale zorg).

Voor meer informatie of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van Wlz-indicatie, Cicero Zorgservice helpt u graag verder .