Cicero Zorggroep
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze wet is geregeld dat elke Nederlander een verplichte basisverzekering moet afsluiten, die een groot deel van de gezondheidsrisico’s dekt: huisartsenzorg, wijkverpleging, een groot aantal medische behandelingen en verpleging in het ziekenhuis.

Voor de meeste zorg uit deze verzekering betaalt u, naast de premie, jaarlijks een verplicht eigen risico. De hoogte van dit eigen risico wordt ieder jaar opnieuw door het kabinet vastgesteld. Voor een aantal vergoedingen geldt bovendien nog een eigen bijdrage. Naast de basisverzekering kunt u ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten. In de polisvoorwaarden staat omschreven welke extra zorg hierdoor wordt vergoed.