Cicero Zorggroep
Cliënt en Cicero zorggroep medewerker

Zorgtechnologie

Als één van de eerste zorgverleners in Nederland introduceerde Cicero Zorggroep in 2013 het gebruik van technologische hulpmiddelen in de zorg.

Het inzetten van technologie in de zorg
Door gebruik te maken van zorgtechnologie kunnen we de zelfredzaamheid, de bewegingsvrijheid en de veiligheid van onze cliënten aanzienlijk verhogen. Onze zorgmedewerkers kunnen door de technologische ondersteuning een stuk efficiënter werken, waardoor er meer tijd overblijft voor persoonlijke en ongestoorde aandacht.

Ons pakket aan zorgtechnologie bestaat uit veel verschillende onderdelen. Per zorgcentrum wordt doelgroepgericht gekeken waar behoefte aan is en wat technisch/bouwkundig haalbaar is. We hebben de intentie om alle Cicero zorgcentra in te richten met deze zogenaamde zorgtechnologie. 

De inzet van persoonlijke cliëntgebonden zorgtechnologie vindt uitsluitend plaats na goedkeuring van de cliënt of diens vertegenwoordiger. Alles wordt uitvoerig besproken tijdens de Zorgleefplan bespreking en nauwkeurig vastgelegd in de ZDO (Zorg- en dienstverleningsovereenkomst). Uit metingen blijkt dat zowel cliënttevredenheid als medewerkerstevredenheid aanzienlijk gestegen zijn in de Cicero zorgcentra waar gewerkt wordt met zorgtechnologie. Dat is niet verwonderlijk, want door het toepassen van vele verschillende vormen van zorgtechnologie zijn wij nog veel beter in staat om echt cliëntgericht te werken.